Qanunvericilik

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
 2. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi
 3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
 4. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 5. İctimai iştirakçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 6. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 7. Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 8. İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 9. Heyvanlar aləmi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 10. Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 11. Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 12. Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 13. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 14. “Yol nişanları və siqnalları haqqında” Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu
 15. “Yol nişanları və siqnalları haqqında” 1968-ci il Konvensiyasını tamamlayan Avropa Sazişinin “Yolların nişanlanması barədə” Protokolunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 16. Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
 17. Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 18. “Təhlükəli tullantıların saxlanılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
 19. “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
 20. “Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
 21. “Şəhərlər və digər şəhərlər və digər yaşayış məntəqələri ərazisinin sanitariya qaydalarına, gigiyena və ekoloji normativlərə uyğun olaraq təmizlənməsi, məişət tullantılarının müvəqqəti saxlanılması, müntəzəm daşınması və zərərsizləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı